Powrót

16.12.2021 Dolnośląskie drugim województwem z wdrożonym układem PL-EVRF2007-NH

Powiaty: lwówecki, ząbkowicki i zgorzelecki zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH, tym samym w województwie dolnośląskim, jako drugim w Polsce, wszystkie powiaty wdrożyły ten układ do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej.

Na terenie całego kraju prace wdrożeniowe zakończono w 240 powiatach, natomiast 119 powiatów jest aktualnie w trakcie tych prac.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia wykres słupkowy zaawansowania wdrażania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w województwach, wyrażony w procentach: pomorskie - 100,0%, dolnośląskie - 100,0%, opolskie - 91,7%, kujawsko-pomorskie - 91,3%, mazowieckie - 86,9%, podkarpackie - 86,0%, podlaskie - 85,3%, lubuskie - 82,1%, śląskie - 81,9%, zachodniopomorskie - 78,6%, warmińsko-mazurskie - 76,2%, lubelskie - 64,6%, łódzkie - 64,6%, wielkopolskie - 62,9%, małopolskie - 54,5%, świętokrzyskie - 46,4%.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Rysunek 2 - Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania Układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach: Teryt 22 województwo pomorskie, stan wdrożenia: 100,0%, liczba powiatów w województwie: 20, wprowadzono na terenie 20 powiatów; Teryt 02 województwo dolnośląskie, stan wdrożenia: 100,0%, liczba powiatów w województwie: 30, wprowadzono na terenie 30 powiatów; Teryt 16 województwo opolskie, stan wdrożenia: 91,7%, liczba powiatów w województwie: 12, wprowadzono na terenie 10 powiatów, w trakcie wprowadzania w 2 powiatach; Teryt 04 województwo kujawsko-pomorskie, stan wdrożenia: 91,3%, liczba powiatów w województwie: 23, wprowadzono na terenie 19 powiatów, w trakcie wprowadzania w 4 powiatach; Teryt 14 województwo mazowieckie, stan wdrożenia: 86,9%, liczba powiatów w województwie: 42, wprowadzono na terenie 33 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach, nie wprowadzono w 2 powiatach; Teryt 18 województwo podkarpackie, stan wdrożenia: 86,0%, liczba powiatów w województwie: 25, wprowadzono na terenie 18 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach; Teryt 20 województwo podlaskie, stan wdrożenia: 85,3%, liczba powiatów w województwie: 17, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 5 powiatach; Teryt 08 województwo lubuskie, stan wdrożenia: 82,1%, liczba powiatów w województwie: 14, wprowadzono na terenie 10 powiatów, w trakcie wprowadzania w 3 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 24 województwo śląskie, stan wdrożenia: 81,9%, liczba powiatów w województwie: 36, wprowadzono na terenie 26 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach; Teryt 32 województwo zachodniopomorskie, stan wdrożenia: 78,6%, liczba powiatów w województwie: 21, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 9 powiatach; Teryt 28 województwo warmińsko-mazurskie, stan wdrożenia: 76,2%, liczba powiatów w województwie: 21, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 8 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 06 województwo lubelskie, stan wdrożenia: 64,6%, liczba powiatów w województwie: 24, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach, nie wprowadzono w 5 powiatach; Teryt 10 województwo łódzkie, stan wdrożenia: 64,6%, liczba powiatów w województwie: 24, wprowadzono na terenie 8 powiatów, w trakcie wprowadzania w 15 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 30 województwo wielkopolskie, stan wdrożenia: 62,9%, liczba powiatów w województwie: 35, wprowadzono na terenie 10 powiatów, w trakcie wprowadzania w 24 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 12 województwo małopolskie, stan wdrożenia: 54,5%, liczba powiatów w województwie: 22, wprowadzono na terenie 6 powiatów, w trakcie wprowadzania w 12 powiatach, nie wprowadzono w 4 powiatach; Teryt 26 województwo świętokrzyskie, stan wdrożenia: 46,4%, liczba powiatów w województwie: 14, wprowadzono na terenie 2 powiatów, w trakcie wprowadzania w 9 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach;

Rysunek 3 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z oznaczonym kolorystycznie stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach.

Dotychczas prac wdrożeniowych nie podjęły jedynie:

  • w województwie lubelskim - powiaty: krasnostawski (0606), lubelski (0609), parczewski (0613), świdnicki (0617), miasto Zamość (0664);
  • w województwie lubuskim - powiat krośnieński (0802);
  • w województwie łódzkim - powiat łaski (1003);
  • w województwie małopolskim - powiaty: chrzanowski (1203), proszowicki (1214), tarnowski (1216), miasto Tarnów (1263);
  • w województwie mazowieckim - powiaty: lipski (1409), sierpecki (1427);
  • w województwie śląskim - powiaty: zawierciański (2416), miasto Dąbrowa Górnicza (2465), miasto Świętochłowice (2476);
  • w województwie świętokrzyskim - powiaty: buski (2601), kazimierski (2603), sandomierski (2609);
  • w województwie warmińsko-mazurskim - powiat szczycieński (2817);
  • w województwie wielkopolskim - powiat jarociński (3006).

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.