Powrót

16.12.2021 Wzrost liczby operatów elektronicznych

W grudniu 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej znów nieznacznie wzrosła w stosunku do  poprzedniego miesiąca. W listopadzie 2021 r. do zasobu przekazano 56% operatów w postaci elektronicznej.

 

Rys. 1.Wykres przedstawiający jaki procent operatów elektronicznych był przekazywany do PZGiK w poszczególnych miesiącach 2021 roku: styczeń-30%, luty-33%, marzec 37%, kwiecień-41%, maj-41%, czerwiec-44%, lipiec-47%, sierpień-49%, wrzesień-52%, październik-53%, listopad-56%.

 

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.  Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne muszą być przekazywane w postaci elektronicznej (plik PDF).