Powrót

17.05.2022 Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych.

Już prawie w całej Polsce jest możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej elektronicznie.

Rozwiązań nie wdrożyły jeszcze powiat augustowski i miasto Zamość.

Rysunek przedstawia Polskę z wyróżnionym powiatem augustowskim i m. Zamość, które nie posiadaja mozliwości elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych