Powrót

17.05.2022 Wystąpienie Ewy Surmy z GUGiK podczas EuroGeographics – General Assembly 2022 (EGGA)

Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Reconnection and Ambition” odbyło się w Sarajewie w dniach 15-17 maja 2022 r. w formie hybrydowej.

Rys. 1. Zdjęcie przedstawia baner informacyjny o EuroGeographics General Assembly.

Podczas EGGA 2022 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma uczestniczyła w panelu dyskusyjnym dotyczącym „Disruptions, Reconnection and Ambition – what doas it mean in the context of the NMCAs?” Mówiła o tym jak Główny Urząd Geodezji i Kartografii funkcjonował w okresie pandemii. W obszarze geodezji nastąpiło wiele pozytywnych zmian tj. przyspieszenie cyfryzacji i wykorzystanie nowych technologii, zmiany w regulacjach prawnych - m.in. ograniczono tworzenie zbędnych dokumentów i wprowadzono obowiązek ich informatyzacji.

Rys. 2. Zdjęcie przedstawia Ewę Surmę-Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK podczas sesji na EGGA 2022.

Pomimo ograniczeń GUGiK zorganizował w okresie pandemii wiele wideokonferencji i szkoleń (POWER oraz Twinning z Mołdawią) z wykorzystania dostępnych danych znajdujących się w serwisie www.geoportal.gov.pl. Dyrektor Ewa Surma zwróciła uwagę na ciągłą potrzebę edukacji w obszarze SDI, danych przestrzennych oraz korzystania przez społeczeństwo z Geoportalu. Wskazała, że okres pandemii wpłynął pozytywnie na rozwój i wykorzystanie usług sieciowych udostępnianych przez GUGiK. Dzięki zmianie prawa i uwolnieniu wielu danych przestrzennych w 2020 r. stały się one szeroko dostępne zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Reprezentująca GUGiK dyrektor Ewa Surma była także moderatorem panelu dyskusyjnego dotyczącego „Digital Europe and High Value Datasets”.

Rys. 3. Zdjęcie przedstawia Ewę Surmę-Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK podczas panelu dyskusyjnego na EGGA 2022.

EuroGeographics jest Stowarzyszeniem europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych i katastralnych. Reprezentuje ponad 60 organizacji z 46 krajów.

Ze strony Polski członkiem EuroGeographics jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przedstawiciele GUGiK aktywnie uczestniczą w inicjatywach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie.