Powrót

18.02.2022 Stacje referencyjne ASG-EUPOS w Proszowicach i Lamkówku zmodernizowane

Na stacji referencyjnej systemu ASG-EUPOS w Proszowicach zainstalowano i uruchomiono nowy  odbiornik Leica GR50, który pozwala na zapis obserwacji oraz generowanie usług czasu rzeczywistego z wykorzystaniem czterech systemów nawigacyjnych: GPS, GLONASS, Galileo i Beidou.

Stacja referencyjna w Proszowicach weszła w pełny zarząd Głównego Geodety Kraju w ostatnim kwartale 2021 r. na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, przekazującej urządzenia stacji referencyjnych Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego.

Równolegle,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, będący zarządcą stacji referencyjnej w Lamkówku, dokonał modernizacji stacji LAMA, poprzez instalację odbiornika GNSS (również Leica GR50) śledzącego cztery systemy nawigacyjne: GPS, GLONASS, Galileo i Beidou.

Tym samym, obie stacje zostały dostosowane do standardu technicznego pozostałych stacji referencyjnych systemu.

Zdjęcie przedstawia odbiornik GNSS i urządzenia telekomunikacyjne stacji referencyjnej systemu ASG-EUPOS w Proszowicach

Zdjęcie przedstawia odbiornik GNSS z urządzeniami telekomunikacyjnymi stacji referencyjnej  systemu ASG-EUPOS w Proszowicach