Powrót

19.01.2022 Kolejne powiaty zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie chrzanowskim i sławieńskim zakończyły się prace wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 250 powiatach, natomiast w 110 powiatach trwają prace wdrożeniowe.

Ilustracja przedstawia wykres słupkowy zaawansowania wdrażania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w województwach, wyrażony w procentach. Dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku Tabela1.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela1.xlsx

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela2.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela2.xlsx

Ilustracja przedstawia mapę Polski z oznaczonym kolorystycznie stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach.

Dotychczas prac wdrożeniowych nie podjęły jedynie:

  • w województwie lubelskim - powiaty: krasnostawski (0606), lubelski (0609), parczewski (0613), świdnicki (0617), miasto Zamość (0664);
  • w województwie lubuskim - powiat krośnieński (0802);
  • w województwie łódzkim - powiat łaski (1003);
  • w województwie małopolskim - powiaty: proszowicki (1214), tarnowski (1216), miasto Tarnów (1263);
  • w województwie mazowieckim - powiaty: lipski (1409), sierpecki (1427);
  • w województwie śląskim - powiaty: zawierciański (2416), miasto Dąbrowa Górnicza (2465), miasto Świętochłowice (2476);
  • w województwie świętokrzyskim - powiaty: buski (2601), kazimierski (2603), sandomierski (2609);
  • w województwie warmińsko-mazurskim - powiat szczycieński (2817);
  • w województwie wielkopolskim - powiat jarociński (3006).

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.