Powrót

19.11.2019 Utworzono usługę integrującą BDOT500

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Obiekty topograficzne”. Obiekty są integrowane z baz powiatowych i razem z uzbrojeniem terenu i ewidencją gruntów stanowią podstawową treść mapy zasadniczej.

Warstwa wykorzystuje nową usługę GUGiK o nazwie „Krajowa Integracja Baz Danych Obiektów Topograficznych” dostępną pod adresem: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaBazDanychObiektowTopograficznych. Obecnie udostępnia informacje z 34 powiatów, a w najbliższym czasie zostaną włączone kolejne powiaty.