Powrót

19.12.2019 Sieci najwyższego napięcia widoczne w Geoportalu

W ramach współpracy z PSE S.A. w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” opublikowaliśmy warstwę „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.”, prezentującą informacje o lokalizacji stacji elektroenergetycznych oraz linii najwyższego napięcia. Informacje pochodzą z danych PSE S.A. i będę aktualizowane w cyklu kwartalnym

Informacje są dostępne także w postaci usługi WMS dostępnej pod adresem: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PSE