Powrót

20.11.2019 Główny Geodeta Kraju podlega nadzorowi Ministra Rozwoju

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 listopada 2019 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2261/1) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Główny Geodeta Kraju jest wśród organów podległych Ministrowi Rozwoju lub przez niego nadzorowanych. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju i wskazuje działy administracji rządowej którymi kieruje:

  1. budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
  2. gospodarka;
  3. turystyka.