Powrót

21.01.2022 Publikacja nowego modelu quasi-geoidy w międzynarodowym serwisie ISG

Nowy model quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL‑ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w ubiegłym roku, został opublikowany w międzynarodowym serwisie International Service for the Geoid (ISG).

Serwis ISG jest oficjalnym serwisem Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej (IAG) poświęconym tematyce modelowania geoidy na świecie - zarówno w kontekście modeli globalnych, jak i regionalnych. Jednym z elementów serwisu jest repozytorium modeli geoidy/quasi-geoidy opracowanych i udostępnianych przez poszczególne kraje. W tym repozytorium został również umieszczony nowy model opracowany na zlecenie Głównego Geodety Kraju o nazwie „PL-quasi-geoid2021” dostępny pod adresem:

 https://www.isgeoid.polimi.it/Geoid/Europe/Poland/Poland_2021.html

Autorem publikowanego modelu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 25, 50-357 Wrocław, którego praca, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu otrzymała największą liczbę punktów.

Ten model geoidy został również udostępniony w zasobach sieciowych serwisu geoportal.gov.pl pod nazwą „model_quasi-geoidy-geoid2021-PL-EVRF2007-NH.txt”. We wskazanej lokalizacji zamieszczony jest również model aktualnie stosowanej quasi-geoidy pod nazwą model quasi-geoidy-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt

Zachęcamy do weryfikacji i testowego wykorzystania nowego modelu quasi-geoidy. Przypominamy, że wszelkie spostrzeżenia i uwagi powstałe w wyniku analizy lub praktycznego zastosowania nowego modelu quasi-geoidy prosimy kierować na adres: gugik@gugik.gov.pl do 31 marca 2022 r. W kolejnym kroku nowy model quasi-geoidy zostanie przyjęty jako obowiązujący dla obszaru Polski.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia stronę internetową serwisu ISG na której umieszczono model quasi-geoidy PL-quasi-geoid2021.