Powrót

21.01.2022 Składanie operatów technicznych w postaci papierowej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Starostów i Prezydentów Miast, w którym wyjaśnia wątpliwości związane z weryfikowaniem i przyjmowaniem do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych przekazanych w postaci papierowej, dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca 2020 r.


Rys.1. Przedstawia obraz pisma Głównego Geodety Kraju nr NG.OiL.920.4.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. wystosowanego do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu