Powrót

21.02.2022 Stan informatyzacji operatów technicznych

Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że w styczniu 2022 r. operaty elektroniczne przyjęte do zasobu stanowiły 84% wszystkich przyjętych operatów. Jeszcze nie wszystkie operaty są przekazywane elektronicznie, ponieważ operaty tradycyjne mogą być składane dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., dla których zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. może odbywać się na zasadach sprzed zmiany przepisów. W styczniu jest także jeszcze wiele operatów tradycyjnych, które zostały przekazane do weryfikacji w grudniu 2021 r., a przyjęte do zasobu dopiero w styczniu 2022 r.

Ilustracja przedstawia wykres, na którym zaznaczona jest liczba operatów przyjętych do PZGiK w styczniu 2022 r.: wszystkich - 80 650, elektronicznych 67 683.

Zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne muszą być przekazywane już tylko w postaci elektronicznej (plik PDF).