Powrót

21.06.2022 Nowe skorowidze VMap w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze - Topografia” dodaliśmy nową warstwę „VMap” przedstawiającą zasięg, aktualność i format dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym map topograficznych opracowywanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie ze standardami NATO, tzw. „Vector Smart Map” (Inteligentna Mapa wektorowa) w skalach 1:25 000 (VMap L3) oraz 1:50 000 (VMap L2) .

Usługa WMS prezentująca skorowidze VMap jest dostępna pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzVMap

 

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu www.geoportal.gov.pl z włączoną warstwą prezentującą skorowidz WMap.