Powrót

22.11.2019 Debaty o problemach realizacji prac geodezyjnych w powiatach nie będzie

Zapowiedzianej przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego debaty o problemach realizacji prac geodezyjnych w powiatach na razie nie będzie. Ewentualną debatę obiecał GGK podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu nowelizacji ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, które odbyło się 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie GUGiK.

Pan Krzysztof Szczepanik reprezentujący Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne mimo publicznych obietnic podczas tego spotkania oraz pisma skierowanego w dniu 6 listopada 2019 r. dotąd nie dostarczył żadnych materiałów.