Powrót

22.11.2019 Delegacja GUGiK na Permanent Committee on Cadastre – PCC w Helsinkach

W Helsinkach 19-22 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Ķatastru (PCC). Podczas konferencji reprezentujący Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma wspólnie z Dyrektorem Departamentu Informacji o Nieruchomościach Rafałem Władzińskim przedstawili najnowsze trendy w wykorzystaniu danych i usług oraz innowacyjne rozwiązania związane z ich udostępnianiem.