Powrót

22.11.2019 Rozstrzygnięcie siódmego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj liczbę drzew znajdujących się na działce o identyfikatorze 281402_4.0004.167.

 

Poprawna odpowiedź:

Liczba pomierzonych drzew: 7

Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im punktów zgodnie z czasem zgłoszeń:

 

Agnieszka Szaniawska                             10

Adam Grzegorz Stępniak                          9

Adam Potapowicz                                    8

Adrian Marcinowski                                 7

Sławomir Gębka                                      6

Martyna Obary                                        5

Witold Kopeć                                           4

Kamil Suchożebski                                   3

Tadeusz Dąbkowski                                 2

Aleksandra Podwysocka-Grochulska        1

 

Poprawny sposób rozwiązania siódmego zadania w konkursie „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Należało :

  • wejść na stronę Geoportalu: https://geoportal.gov.pl,
  • z prawego obrazkowego menu wybrać Geoportal Krajowy,
  • z menu WYSZUKIWANIA wybrać „Wyszukiwanie działek”,
  • następnie w okno wyszukiwania wpisać identyfikator działki „281402_4.0004.167” i przycisnąć „Szukaj”,
  • przybliży się wybrany fragment mapy,
  • następnie, dla zwiększenia czytelności mapy, w menu „Zawartość mapy” wyłączyć usługę WMS „Uzbrojenie terenu” oraz „Ortofotomapę”,
  • i policzyć liczbę pomierzonych drzew, znajdujących się na działce.

Liczba drzew - 7