Powrót

23.02.2022 Stan usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 316 usług WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Aktualnie już w trzech województwach tj.: opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS. Aktualny stan dostępnych usług WFS we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty, na której zaznaczone kolorem niebieskim są powiaty umożliwiajace pobieranie pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. A dodatkowo czerwonym konturem zaznaczone są województwa, w których wszystkie powiaty mają własne usługi WFS.

Poniżej lista powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS.

Ilustracja przedstawia listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS, zrestawienie w tabeli załączonej poniżej

Tabela.xlsx

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić ich adresy do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Dla powiatów wykorzystujących oprogramowanie Geomatyki-Kraków, które nie mogą sobie poradzić z uruchomieniem własnej usługi WFS przygotowaliśmy propozycję porozumienia, na podstawie którego wymagane usługi dla tych powiatów uruchomi Główny Geodeta Kraju.