Powrót

23.07.2019 Powiat koniński - ortofotomapa z pikselem 7 cm

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano nową ortofotomapę o pikselu 7 cm dla obszaru powiatu konińskiego. Ortofotomapa z 2017 r. została wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Koninie jako jedno z zadań w projekcie „Wzmacnianie zastosowania Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Na załączonej ilustracji przedstawiono przykładowy fragmenty terenu zobrazowany na udostępnionej ortofotomapie.