Powrót

24.02.2022 Aktualizacja bazy PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP

W portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach przeglądania i pobierania udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane PRNG w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP. Obecna wersja danych zawiera wyniki prowadzonej na bieżąco aktualizacji i weryfikacji rejestru, w tym:

 • wprowadzony dla każdego nazwanego obiektu identyfikator infrastruktury informacji przestrzennych (idIIP) zgodnie ze zmianą dokonaną w Ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
 • lokalizacje kolejnych 9 urzędowych nazw miejscowości, które dotychczas nie miały określonych współrzędnych geograficznych, a na postawie informacji pozyskanych z urzędów gmin zostały wprowadzone do PRNG:
  • Gołaszówka, przysiółek wsi Stara Wieś, SIMC 0346112,
  • Grapa, część wsi Wilkowice, SIMC 1001289,
  • Młynisko, część wsi Piekiełko, SIMC 1050359,
  • Rojaki, część wsi Piekiełko, SIMC 0466678,
  • Haczowiaki, część miasta Krosno, SIMC 0952485,
  • Lesiska, część miasta Krosno SIMC 0952539,
  • Sienierówka, część miasta Krosno, SIMC 0952640,
  • Łęki Królewskie, część wsi Ręczno, SIMC 0549909,
  • Krzyżówka, część miasta Trzebinia, SIMC 0944296,
 • wprowadzone angielskie nazwy dla ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Polski (egzonimy) wg publikacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej „Wykaz angielskich nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 27 grudnia 2021 r.,
 • zweryfikowane urzędowe nazwy miejscowości dla powiatu augustowskiego i grajewskiego oraz miast Białystok i Częstochowa,
 • zweryfikowane zidentyfikowane błędy, w tym uwagi zgłoszone przez użytkowników i wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z zaznaczoną na podkładzie ortofotomapy lokalizacją ustalonej urzędowej nazwy miejscowości Krzyżówka, część miasta Trzebinia, która została dodana do bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) na podstawie współrzędnych geograficznych przekazanych przez Urząd Miasta Trzebinia.

Zaktualizowane dane PRNG można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z uruchomioną usługą pobierania danych dotyczących nazw geograficznych RP.