Powrót

24.02.2022 Zabezpieczenie danych w związku z sytuacją kryzysową

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na Ukrainie, Główny Geodeta Kraju skierował apel do wszystkich Starostów o odpowiednie zabezpieczenie przed potencjalnymi atakami cybernetycznymi na zbiory danych przestrzennych i związane z nimi usługi.

Ilustracja przedstawia pismo Głównego Geodety Kraju, które jest też umieszczone w linku do tej ilustracji.