Powrót

24.06.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: buskim, staszowskim, niżańskim, stalowowolskim, ząbkowickim i m. Tarnobrzeg w dniach 20-24 czerwca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Rys. 1 Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Poprzednie uruchomienia niniejszej usługi miały miejsce w powiatach: kępińskim, kolbuszowskim, brzozowskim, sanockim, międzychodzkim i zamojskim. Pierwsza wymiana zawiadomień została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 181 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Rys. 2 Ilustracja przedstawiająca mapę polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.

W maju 2022 r. za pośrednictwem ZSIN zostało przesłanych 109 541 zawiadomień, a od momentu wdrożenia usługi już ponad 785 600 dokumentów. Szczegółową statystykę liczby przesyłanych zawiadomień w poszczególnych miesiącach przedstawiono na załączonym wykresie.

Rys. 3 Ilustracja przedstawia wykres z statystyką przesłanych zawiadomień w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 r. Dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku Dane_rys_3.xlsx zamieszczonym poniżej.

Tabela