Powrót

24.10.2019 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbieranie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”

Pod patronatem Głównego Geodety Kraju W Cedzynie koło Kielc odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbieranie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowała Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma, która podczas uroczystości otwarcia spotkania mówiła o danych i usługach GUGiK w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,  wykorzystaniu serwisu geoportal.gov.pl w infrastrukturze informacyjnej państwa oraz o wspieraniu rozwoju danych przestrzennych.

Organizatorem konferencji była Politechnika Świętokrzyska.