Powrót

04.11.2019 Porozumienie o współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski z reprezentującym Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zastępcą Dyrektora Departamentu Eksploatacji Pawłem Pijanowskim podpisali porozumienie o współpracy w celu efektywniejszej realizacji swoich zadań.

Na mocy tego dokumentu obie instytucje zobowiązały się do wzajemnej wymiany danych, usług i wiedzy, co przyczyni się do zwiększenia zakresu udostępnianej obywatelom informacji. Pierwsze efekty prac podjętych w związku z podpisanym porozumieniem, widoczne będą w najbliższym czasie w serwisie geoportal.gov.pl,