Powrót

26.05.2022 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju na naradzie Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych

Wystąpienie Alicji Kulki, p.o. Głównego Geodety Kraju otworzyło drugi dzień narady szkoleniowej Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych, które odbywa się w dniach 25-27 maja 2022 r. w Trzebawiu koło Poznania. Spotkanie było też okazją do uroczystego pożegnania odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Andrzeja Krygera.

zdj. 1. Zdjęcie przedstawia Alicję Kulkę, p.o. GGK podczas otwarcia spotkania

zdj. 2. Zdjęcie przedstawia Alicję Kulkę, p.o. GGK wręczającą kwiaty odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi GEOPOZ Andrzejowi Krygierowi

zdj. 3. Zdjęcie przedstawia Alicję Kulkę, p.o. GGK podczas prezentacji na spotkaniu

zdj. 4. Zdjęcie przedstawia ogólny widok sali z uczestnikami spotkania