Powrót

28.02.2020 41 nowych geodetów uprawnionych

W prowadzonych w tym tygodniu egzaminach na uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii 35 kandydatów zdało test z zastosowaniem technik komputerowych. Ogółem do pierwszej tegorocznej sesji egzaminacyjnej przystąpiło 75 osób, z czego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskało 41 osób.

Egzaminy odbywały się przez 4 dni w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy 
ul. Jana Olbrachta 94B w Warszawie.

Przypominamy, że testy próbne można rozwiązywać w serwisie testów elektronicznych GUGiK. Warto sprawdzić swoją wiedzę przed przystąpieniem do egzaminu.