Powrót

28.02.2022 260 powiatów z wprowadzonym układem PL-EVRF2007-NH

Powiaty: lubaczowski, łęczyński, obornicki, pajęczański, siedlecki oraz miasta: Przemyśl i Dąbrowa Górnicza zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH. Tym samym na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 260 powiatach, natomiast w 102 powiatach trwają prace wdrożeniowe.

Jednocześnie Główny Geodeta Kraju kontynuuje udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego polegającego na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie zostały zawarte z 26 jednostkami, zaś z 11 powiatami trwają uzgodnienia ich treści. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano już 4 217 250,00 zł.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela

Rysunek 2 - Ilustracja przedstawia zetawione obok siebie 2 mapy Polski z oznaczonymi kolorystycznie: stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.