Powrót

28.02.2022 Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej BDOT10k

W wyniku pozytywnej weryfikacji spełnienia niezbędnych wymagań

firma Globema Sp. z o.o.

została dopuszczona do udziału w ogłoszonym 25 stycznia br. przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na „Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, termin na składanie prac konkursowych upływa 31 maja 2022 r. (godz. 12:00).

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 80 000,00 zł netto.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia poglądowy schemat generalizacji bazy BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000.