Powrót

28.05.2019 Ortofotomapa województwa kujawsko-pomorskiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm  dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Ortofotomapa została wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Korzyści z nowej wizualizacji są dosyć istotne, co przedstawiono na ilustracji.

Z harmonogramem pozyskiwania nowej ortofotomapy na kolejnych obszarach można zapoznać się w Geoportalu w warstwie Monitoring pozyskiwania danych.