Powrót

28.06.2022 Rozpoczęła się pierwsza wizyta studyjna w ramach współpracy bliźniaczej dla Mołdawii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozpoczęła się pierwsza wizyta studyjna uczestników projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska. Celem projektu jest rozwinięcie w Mołdawii struktury danych przestrzennych.

W imieniu p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki w sesji otwarcia Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma oraz pracownicy GUGiK przedstawili szczegóły działalności urzędu, funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl oraz informacje dotyczące otwartych danych.

W ramach projektu Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest liderem w komponencie nazwanym „Budowanie potencjału i świadomości”. Nasze prace w projekcie prowadzą do poprawy świadomości i zrozumienia geoinformacji, uświadomienia korzyści z wykorzystania danych przestrzennych dla sektora publicznego Mołdawii w zakresie podejmowanych decyzji oraz dla sektora prywatnego w zakresie rozwijania innowacji.

Jest to pierwsze spotkanie w Warszawie, ponieważ do tej pory ze względu na sytuację pandemiczną projekt realizowany był w formie zdalnej.

Rys. 1 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma wraz z pracownikami GUGiK oraz przedstawiciele różnych instytucji związanych z systemami informacji przestrzennej z Mołdawii podczas prezentaji na temat otwartych danych przestrzennych.

Rys. 2 Pracownicy GUGiK oraz przedstawiciele różnych instytucji związanych z systemami informacji przestrzennej z Mołdawii podczas dyskusji na temat otwartych danych przestrzennych.