Powrót

28.11.2019 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostały przyjęte nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 7 500 km2. W zakres nowo przyjętych danych wchodzą:

  • dane pomiarowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4 p/m2 i 12 p/m2 (w zależności od obszaru opracowania),
  • numeryczny model terenu w siatce 1,0 m,
  • numeryczny model  pokrycia terenu w siatce 1,0 m i 0,5 m (w zależności od obszaru opracowania).

 

Dane zostały pozyskane i opracowane w roku 2019 na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nowe dane są już widoczne w systemie www.geoportal.gov.pl, a także korzystają z nich wszystkie usługi udostępniane przez GUGiK. Zakres nowo przyjętych danych przedstawiono na załączonej ilustracji poniżej.