Powrót

29.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 3 700 km2.

Nowym opracowaniem została objęta część województwa łódzkiego.

Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2019 roku. Nowe dane są dostępne w usługach sieciowych GUGiK i widoczne w systemie www.geoportal.gov.pl.