Powrót

29.04.2022 Już tylko powiat wielicki nie posiada własnej usługi WFS dotyczącej danych z ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już 384 jednostki prowadzące ewidencje gruntów i budynków udostępniają usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty, na której zaznaczone kolorem niebieskim są powiaty umożliwiajace pobieranie pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków.

Jednostką, która nie udostępniła jeszcze usługi WFS jest:

Województwo małopolskie: 1219 powiat wielicki

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić ich adresy do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.