Powrót

29.11.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla linii brzegowej Morza Bałtyckiego (2472 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m.  Zdjęcia zostały wykonane na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Ich szczegółowy zasięg przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zasięg opracowania nowo przyjętych zdjęć lotniczych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/. Wszystkie opracowane zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ nowo przyjętych zdjęć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego linii brzegowej w miejscowości Dziwnów