Powrót

30.01.2020 Pierwszych 100 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 100 powiatów.

 

Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są: powiat miński, radomski oraz puławski. Na załączonym wykresie przedstawiono statystykę wykorzystania usługi w 10 przodujących jednostkach. Łącznie usługę wykorzystano już ponad 10.000 razy.

 

Niestety jeszcze 5 firm (Systherm-Info, Sygnity, Intergraph, ESRI i Geobaza) nie dostosowało swojego oprogramowania do komunikacji z PESEL, przez co użytkownicy tych systemów nie mogą z przydatnej funkcjonalności skorzystać.