Powrót

31.01.2020 Aktualizacja narzędzi do analizy widoczności

W narzędziach do analizy widoczności została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca zapis wyników analizy do pliku txt. Plik zawiera informacje o lokalizacji obserwatora oraz strefach widoczności.

 

 

Opisy funkcjonalności narzędzi znajdują się w linkach poniżej:

Analizy widoczności wzdłuż zadanej linii

Analizy widoczności obszarowej