Powrót

31.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 5 700 km2.

Nowym opracowaniem została objęta część województwa opolskiego:

Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2019 roku. Nowe dane są dostępne w usługach sieciowych GUGiK i widoczne w systemie www.geoportal.gov.pl.