Powrót

31.01.2022 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego o łącznej powierzchni ok. 17 700 km2:

  • Dane pomiarowe LIDAR o gęstości co najmniej 12 p/m2 dla obszarów miast oraz 4pkt/m2 dla pozostałych obszarów,
  • Numeryczny Model Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 1 m,
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 0.5 m dla obszarów miast oraz 1 m dla pozostałych obszarów.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach zamówienia z 2021 roku na opracowanie danych wysokościowych.

Szczegółowy zasięg opracowania jest przedstawiony na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zasięg obszaru, dla którego przyjęto dane wysokościowe.

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi oraz skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Nowe dane są także widoczne w przeglądarce chmury punktów, jak również w narzędziach analizy numerycznego modelu terenu, dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl:

 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący widok chmury punktów danych pomiarowych LIDAR dla miasta Legnica