Powrót

31.05.2019 W geoportalu sprawdzisz, które gminy mają portale mapowe

W serwisie geoportal.gov.pl do grupy warstw „Portale mapowe” dodano kolejną warstwę „Portale gminne”, która udostępnia informacje o adresach gminnych portali mapowych oraz umożliwia przez jedno kliknięcie uruchomienie odpowiedniego gminnego portalu mapowego.

Aktualnie dla gminnych portali mapowych utworzonych w technologii e-mapa dodatkowo udostępniono możliwość przejścia z wyświetlanego miejsca w geoportal.gov.pl do tej samej lokalizacji w danym portalu gminnym. Podobna funkcjonalność będzie wprowadzana w pozostałych portalach gminnych, gdy będą mogły być uruchamiane z zakresem przekazywanym w parametrze lub parametrach wywołania.

Warstwa może być przydatna przy poszukiwaniu niepublikowanych w serwisie www.geoportal.gov.pl szczegółowych informacji przestrzennych o charakterze lokalnym. Jest to analogiczne rozwiązanie do wprowadzonego miesiąc temu dla powiatowych portali mapowych.