Powrót

31.12.2019 Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z rejestrem EKW

Od lipca do grudnia 2019 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą skorzystano już ponad 285 000 razy, co daje średnio ok. 48 tys. zapytań miesięcznie.

Liderem w wykorzystaniu udostępnionej komunikacji jest powiat miński z liczbą 84 237 zapytań. Prawdopodobnie usługa została wykorzystana do systemowego odpytania bazy EKW do weryfikacji posiadanych danych.

Na załączonym wykresie przedstawiono ogólną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach (z wyłączeniem pow. mińskiego) od lipca (początek monitorowania wykorzystania usługi) do grudnia 2019 r.