19.07.2022 Spotkanie o wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH w powiatach

W związku z nałożonym na starostów, działających jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, obowiązek wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2023 roku, Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju 18 lipca 2022 r. spotkała się ze...

19.07.2022 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze z 2022 roku (RGB i CIR) dla części województwa mazowieckiego o powierzchni około 2 200 km 2 i terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

19.07.2022 Większość powiatów prowadzi elektroniczne narady koordynacyjne

Obecnie już 335 powiatów, co stanowi ponad 88% wszystkich powiatów w Polsce, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły...
Strona 7 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 19 - 21 z 1 745 rezultatów.