28.06.2022 Spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 28 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa...

28.06.2022 Rozpoczęła się pierwsza wizyta studyjna w ramach współpracy bliźniaczej dla Mołdawii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozpoczęła się pierwsza wizyta studyjna uczestników projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz...

28.06.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa podkarpackiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnego województwa – podkarpackiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie również dla obszaru województwa małopolskiego,...