25.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy dane fotogrametryczne dla obszaru miasta Leszno: prawdziwą ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m, w tym: 41 arkuszy w układzie 1992 oraz 114 arkuszy w układzie 2000, dane pomiarowe LIDAR (114 arkuszy) w...

25.03.2022 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dementuje dezinformacje Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wobec dezinformacji, które ukazały się na stronie internetowej UODO i były powielanie przez media, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało wyjaśnienia. Na stronie RPO ukazała się informacja dementująca dezinformacje UODO opublikowane po spotkaniu Głównego Geodety Kraju Waldemara...

24.03.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województwa małopolskiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania pierwsze wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000. Udostępnione pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa małopolskiego, ale sukcesywnie dane będą...