11.03.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: chrzanowskim, gostynińskim, konińskim, kolskim, lubartowskim, rawickim, sandomierskim, wadowickim, przemyskim oraz m. Przemyśl i m. Siemianowice Śląskie w dniach 7-9 marca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o...

10.03.2022 Aktualizacja „Monitoringu pozyskiwania danych” w zakresie danych fotogrametrycznych

W serwisie www.geoportal.gov.pl zmodyfikowaliśmy grupę warstw „Monitoring pozyskiwania danych”. W przypadku danych fotogrametrycznych prezentowane są prace realizowane w 2022 roku oraz plany na lata 2023 i 2024. Ponadto dodaliśmy nową warstwę prezentującą projekty związane...

10.03.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 8 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 8 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo lubuskie: żarski , - województwo...