29.05.2020 Zachodniopomorskie – piętnaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z PESEL

Zachodniopomorskie to piętnaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie tej komunikacji używa już 375 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Na załączonym wykresie...

29.05.2020 Archiwalne mapy ogólnogeograficzne oraz topograficzne w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw  „Dane archiwalne”  dodaliśmy nowe podgrupy:  „Mapy ogólnogeograficzne” oraz „Mapy topograficzne” W ramach warstwy „Mapy ogólnogeograficzne” udostępniliśmy usługi prezentujące rastrowe opracowania map...

28.05.2020 Główny Geodeta Kraju apeluje do Prezesa UODO o wstrzymanie publikowania numerów ksiąg wieczystych także w serwisach komercyjnych

Wobec nakazu zaprzestania publikacji numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl Główny Geodeta Kraju zaapelował do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zastosowanie tej samej wykładni przepisów prawa wobec komercyjnych serwisów internetowych publikujących bez ograniczeń...