09.09.2021 Prezentacja GUGiK podczas XIV Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS)

Tematem przewodnim odbywającej się w dniach 7-8 września 2021 r. wideokonferencji był " Unlocking value from data ". Podczas wydarzenia reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma mówiła o...

08.09.2021 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pod hasłem „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” geodeci z tego województwa spotykają się 8-10 września 2021 r. w Rytebłotach. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski prezentacją zatytułowaną „Praktyczne...

08.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tucholskim, tatrzańskim, ropczycko-sędziszowskim, białostockim, m. Białystok, monieckim, nowodworskim, mrągowskim, m. Szczecin 6-7 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. ...