Wprowadzenie

 

Aby uruchomić aplikacje mapową Geoportalu należy kliknąć jeden z kafelków umożliwiających uruchomienie wybranej wersji aplikacji. Kafelki dostępne są po prawej stronie ekranu.

 

Strona główna Geoportal.gov.pl

Strona startowa Geoportal.gov.pl .

 

Aplikacja internetowa Geoportalu posiada szereg możliwości, aby efektywnie móc je wykorzystywać, należy poznać podstawowe elementy interfejsu użytkownika. Domyślnie Geoportal uruchamia się  w trybie pełnego widoku interfejsu użytkownika z uruchomionym oknem zawartości mapy.

Widok okna zawartość mapy z włączoną warstwą Wizualizacja BDOO.

Aby włączyć serwis należy kliknąć w pole wielokrotnego wyboru (checkbox) gdy serwis jest włączony w polu tym znajduje się symbol ptaszka (). Widoczność serwisów może zależeć również od skali wyświetlanej mapy. Na przykład jeżeli zostanie włączona warstwa Wizualizacja Z-BDOT10k a zasięg mapy obejmuje zbyt duży obszar dane nie zostaną wyświetlone. 

Dostęp do poszczególnych opcji odbywa się poprzez pasek menu, oraz pasek narzędzi do zarządzania.

W skład interfejsu pełnego wchodzą również:

-Pasek narzędzi nawigacyjnych.

-Przyciski zmiany widoczności kompozycji mapowych Przyciski zmiany kompozycji mapowej

-Przycisk uruchomienia mapy przeglądowej 

-Odnośnik do strony głównej Geoportalu 

-przyciski wyboru trybu interfejsu .

Widok aplikacji z pełnym interfejsem użytkownika.

 

Szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji Geoportalu dostępne są w podręczniku użytkownika. Na stronie www.geoportal.gov.pl dostępne są również filmy instruktażowe pokazujący sposób korzystania z poszczególnych funkcji Geoportalu.