Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia usługi przeglądania WMS1 i WMTS2 dla różnych kategorii danych przestrzennych zgromadzonych w Państowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym: 

   Elementy mapy zasadniczej i zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) Zobacz warstwę w Geoportalu

Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) Zobacz warstwę w Geoportalu

Krajowa Integracja Miejscowych Planów

Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP)
Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Dane adresowe

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Państwowy Rejestr Granic - Adresy Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Granice administracyjne

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Dane topograficzne

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Zobacz warstwę w Geoportalu

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Zobacz warstwę w Geoportalu

Mapa podkładowa BDOO i BDOT10k

Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Ortofotomapa

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Ortofotomapa standardowa Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotomapa standardowa Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotomapa archiwalna Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Cieniowanie Zobacz warstwę w Geoportalu

Cieniowanie Zobacz warstwę w Geoportalu

Hipsometria Zobacz warstwę w Geoportalu

Hipsometria Zobacz warstwę w Geoportalu

Cieniowanie i hipsometria Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Osnowa geodezyjna

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi

Osnowa podstawowa

Zobacz warstwę w Geoportalu

Stacje ASG-EUPOS

Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Dane ogólnogeograficzne i tematyczne

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Zobacz warstwę w Geoportalu

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych Zobacz warstwę w Geoportalu

Ogólnogeograficzna Mapa Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Administracyjna Mapa Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Mapa Sozologiczna Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Mapa Hydrograficzna Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Krajobrazowa Mapa Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Rastrowa Mapa Topograficzna Polski

Zobacz warstwę w Geoportalu

Rastrowa Mapa Topograficzna Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

   Skorowidze map

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Mapa Sozologiczna Zobacz warstwę w Geoportalu

Osnowa Zobacz warstwę w Geoportalu

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) Zobacz warstwę w Geoportalu

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) Zobacz warstwę w Geoportalu

Mapa topograficzna Zobacz warstwę w Geoportalu

Mapa hydrograficzna Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotmapa do pobrania według aktualności Zobacz warstwę w Geoportalu

Ortofotmapa do pobrania według rozdzielczości Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

1Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

 

2Web Map Tile Service (WMTS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. Proces generowania kafli jest uruchamiany po aktualizacji danego produktu natomiast pliki zapisywane są na serwerach w odpowiedniej strukturze. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy ponieważ zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego zlecenia.