Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami INSPIRE można znaleźć na stronie: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5.

W Geoportalu dostępne są następujące usługi:

Na Geoportalu znajdują się również usługi dystrybuowane przez miejskie lub powiatowe serwery WMS (KIIP) oraz inne, zewnętrzne serwery.

W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego narzędzia w aplikacji mapowej. Mapy wyświetlane są najczęściej w formatach GIF, JPEG lub PNG.

WMS-1

Usługi WMS dystrybuowane przez miejskie lub powiatowe serwery WMS, publikujące dane katastralne, muszą być wykonane w odpowiednim, uniwersalnym schemacie. Kolorystyka jest dobrana w taki sposób, aby poszczególne warstwy były widoczne na białym tle, na tle czarno-białej ortofotomapy (podstawowy podkład dla Geoportalu) oraz na tle barwnej ortofotomapy.

WMS-2

Szczegółowe zasady tworzenia usług WMS dotyczących danych ewidencyjnych określa dokument: Specyfikacja techniczna publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków".