14.08.2018 Awaria infrastruktury

Szanowni Państwo, z powodu awarii infrastruktury mogą dzisiaj wystąpić utrudnienia w dostępie do niektórych usług Geoportalu. Awarię staramy się jak najszybciej usunąć. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

13.08.2018 Sprawdź w geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane innych instytucji ” opublikowano warstwę „ Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego) ” Dzięki opublikowanej warstwie każdy obywatel może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią. Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS...

13.08.2018 Informacje o aktualności ortofotomapy w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl została dodana nowa grupa warstw „Aktualność danych”, a w niej warstwa „Aktualność ortofotomapy”. Przy włączeniu warstwy pojawią się sekcje ortofotomapy i dla każdej z nich zostanie podana aktualność.