Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

Kanały kontaktu:

Problemy techniczne związane z Geoportalem i systemami dziedzinowymi

tel. +48 (58) 773 79 91 - dostępny całodobowo

service.desk@gugik.gov.pl

 

Informacje dot. Geoportalu

tel. +48 (22) 563 14 14
 

Sprawy ogólne Urzędu

tel. +48 (22) 563 13 79
gugik@gugik.gov.pl

 

Informacje dotyczące ASG-EUPOS

 

Koniec wpłat gotówkowych

Uprzejmie informujemy, że od 19 kwietnia 2019 r. nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe za udostępnianie danych i materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci analogowej i elektronicznej oraz danych i usług systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS”. Prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto bankowe nr  26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.

Odbioru materiałów udostępnianych z centralnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego można:

 • dokonać osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
  przy ul. Jana Olbrachta 94B po wcześniejszym wniesieniu opłaty (odnotowaniu potwierdzenia wpłaty) i umówieniu się z osobą odpowiedzialną za realizację wniosku

lub

 • materiały zostaną wysłane pod wskazany adres, a koszty związane
  z przesyłką  zostaną doliczone do należnych opłat.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PZGiK.

PZGiK – udostępnianie danych  z centralnej części
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  dane fotogrametryczne (ortofotomapa, NMT, NMPT):

  tel. +48 (22) 532 25 51, tel. +48 (22) 532 25 98, tel. +48 (22) 532 25 33

 • zdjęcia lotnicze:

  tel. +48 (22) 532 25 14, tel. +48 (22) 532 25 16, +48 (22) 532 25 69, +48 (22) 532 25 12, +48 (22) 532 25 11

  dane wektorowe (BDOT10k, niestandardowe opracowania topograficzne,
  mapy tematyczne i specjalne):

  tel. +48 (22) 532 25 79, tel. +48 (22) 532 25 46

  dane rastrowe (niestandardowe opracowania topograficzne,
  mapy tematyczne i specjalne):

  tel. +48 (22) 532 25 46, tel. +48 (22) 532 25 67

  mapy drukowane:

  tel. +48 (22) 532 25 81

  nieodpłatne udostępnianie danych:

  tel. +48 (22) 532 25 18, tel. +48 (22) 532 25 19, tel. +48 (22) 532 25 41


  gugik@gugik.gov.pl

   

  Portal PZGiK

 •