Usługa pobierania danych przestrzennych w profilu ATOM umożliwia pobranie predefiniowanych zbiorów danych przestrzennych dla tematów INSPIRE. 

Usługi ATOM umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości,  kodowania czy układu współrzędnych.

Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami INSPIRE można znaleźć na stronie: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5.

W celu ułatwienia interakcji z usługami ATOM zapraszamy do skorzystania z udostępnionego prototypu aplikacji klienta usług ATOM.  Więcej » 

Poniżej znajduje się lista wybranych usług w ATOM publikowanych w ramach Geoportalu2:

Dostęp do powyższych usług pobierania jest ograniczony. Z usługi mogą korzystać tylko autoryzowani użytkownicy.

 

Dane bez opłat

Poprzez usługi ATOM możliwe jest pobieranie danych udostępnianych bez opłat na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 (tekst jednolity).